Onze nieuwe website:

www.taxative.nlIk begon in 1987 mijn carrière als fiscalist bij de internationale praktijk van Moret Ernst & Young te Amsterdam. In 1992 werd ik door een cliënt meegevraagd naar het buitenland om als financieel en fiscaal adviseur ondersteuning / leiding te bieden aan een uitgeverij van nautische uitgaven. Vijf jaar later keerde ik terug naar Nederland en pakte mijn werkzaamheden als belastingadviseur weer op. Aanvankelijk bij een middelgroot kantoor in Rotterdam en later in Den Haag en sinds 2002 als zelfstandige.
De cliënten die ik bedien zijn woningbouwcorporaties, makelaars, beleggers en projectonwikkelaars. Zo adviseer ik onder andere bij aan- en verkoop, nieuwbouw, renovatie- en (her)ontwikkelingsprojecten. Een even belangrijk deel van mijn praktijk wordt ingenomen door vermogens- en nalatenschapsplanning voor particulieren.
En natuurlijk worden ook (startende) ondernemers door mij begeleid en geadviseerd. Dit in samenwerking met onze administratie specialist.Ik ben hoofdredacteur van de online module Vastgoed, redacteur bij Vastgoed Fiscaal en Civiel, auteur bij het Instituut voor Bouwrecht.Tot 1999 heb ik BTW en Overdrachtsbelasting gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam, opleiding Master of Real Estate.


Vanzelfsprekend ben ik lid van de vereniging voor vastgoed fiscalisten en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.


English 

Rob van Ekeren (1958). Graduated in Tax Law at Leiden University. I started my career in 1987 as a tax specialist with the international team of Ernst & Young Amsterdam.
In 1992 I was asked by a client to join him as financial director at a Nautical Publishers company in the UK. 
Upon my return after five years, I picked up my work as a tax adviser again. Firstly at a medium-sized firm in Rotterdam and later on in The Hague. In 2002, I started my own tax consultancy firm.
My clients are, amongst others, housing associations, real estate agents, real estate investors and developers. I advise on the sale and purchase of real estate, housing projects, refurbishing and redeveloping projects. An equally important part of my work is advising on private wealth and estate planning matters.
In addition, I am chief editor of an online Module Real Estate, editor with Real Estate Tax and Legal (a bi-monthly) and author at the Institute of Building Law.